در مسیر بیداری
وارد شو و چیزی به من بیاموز. حتی یك كلمه!
درباره وبلاگ


به نام آنكه حق است همیشه

خدمت شما عزیزان سلام عرض میكنم.
این وبلاگ صرفآ برای اطلاع رسانی است.آنچه را مفید میدانم به شما میگویم و خواهش میكنم هرچه میدانید به ما بگویید حتی یك كلمه!

به امید آن حقیقتی كه جهانیان چشم به انتظارش هستند.

مدیر وبلاگ : مدیریت سایت
مطالب اخیر
برچسبها
به نام خالق روح و ریحان دلا تا كی اسیر این و آنی؟ دلا تا كی پریشان احوالی؟ دلا تا كی به دنبال نگاهی؟(1) دلا تا كی بر آری دم به دم آهی؟ دلا روزی به دنبال زمینی(2) دلا روزی گرفتار هوایی(3) دلا یك بار بنشستی ببینی؟ چرا و از برای چه غمینی؟ مگر باب و مگر مادر نداری؟(4) مگر آش و مگر ساغر نداری؟!!(5) مگر نیست دم به دم دنیا به نامت؟(6) مگر نیست این و آن حیران و زارت؟ دلا جانم مگر صاحب نداری؟ چرا و تا به كی گریان و زاری؟ دلا ای دل بس است دیگر ملامت! كه هر دو خورده ایم زخم حقارت(7) دلا ای آینه ی صاف الهی! اگر با او نباشی زین تباهی!(8) خدا داند كه هر دو چه كشیدیم؟! خدا داند كه هر دو رو سیاهیم ! دلا جانم بده دستت به دستم دلا دانی كه من یكتا پرستم! اگر خواهی به سوی جان رویم ما! به سوی عشق و ایمان پر كشیم ما!(9) بیا ای دل از اینجا پر بگیریم ره كاشانه ی اكبر بگیریم(10) دلا یك شب بیا مهمان ما باش! نه مهمان ما, كه مهمان خدا باش! بیا یك شب وضو ساز رو به او كن ! بیا در دل شب یار را جستجو كن ! همان یاری كه دائم هست در ذكرم !(11) همان یاری كه دور افتاده است از فكرم(12) همان یاری كه عاشق و غیور است !(13) غیور است و غیور است و غیور است!!!(14) اگر دانی چه رازیست در دل شب؟ حرامت میشود یك خواب راحت!(15) فقط گویم كه پاداشش ثقیل است!(16) نشانش مزمل نور ششمین است(17) ____________ توضیحات : 1:به دنبال جلب رضایت دیگران 2:به دنبال مادیات 3:گرفتار هوا و هوس 4:باب به معنی بابا یا پدر كنایه از پشتیبان در امور دنیا و مادر كنایه از دلگرمی و كسی كه دائما به انسان عشق می ورزد. 5:آش كنایه از غذای خوب و راحت الحلقوم و ساغر كنایه از لذت های حرام. (سوال استفهام انكاری است). 6:مگر هرچه بخواهی برایت فراهم نیست؟ (استفهام انكاری) 7:هركس بنده خداوند واحد نبود پس بنده خداهای فراوان میشود و این بنده دیگران بودن نهایت تحقیر شدن است. 8:اگر با خدا نباشی پوچ و بی ارزش هستی(توجه: زین پس نیست كه به معنی از این به بعد شود زین به معنی از این و به خاطر این! 9:بیت قبل به خاطر این بیت است! یعنی اگر میخواهی چنین كنیم دستت را به دستم بده. 10:منظور از كاشانه ی اكبر آخرت است 11:دائم به یاد من است 12: (ولی)به دلیل توجه به غیر او از فكرم دور افتاده 13:غیور: غیرتی, یكی از صفات و نامهای خداوند. 14:به دلیل اهمیت درك صفت غیور , تكرار شده( اگر عاشقی معشوقش را با دیگری ببیند دلگیر شده و اگر توانش را داشته باشد سعی در به هم زدن رابطه ی آن دو میكند, از آنجا كه خدا هم عاشق بندگان خوبش است و هم غیور پس اگر كسی دل به غیر او ببندد خدا نیز چنان میكند!) 15:اگر كسی بداند نماز و عبادت نیمه شب چه پاداشی دارد از شوق آن نمی تواند راحت بخوابد! ولی در حدیث است كه خداوند فرمود: پاداش نماز شب را فقط خودم میدانم! 16:ثقیل: سنگین, بسیار ارزشمند و گرانبها 17:سوره مزمل آیه ششم( آیات قرآن به دلیل روشنگر بودنشان به نور تشبیه شده) ***** هرچه بود از او بود هرچه هست از او هست تقدیم به آنكه می گویند غایب است! جاری شده به زبان: علیرضا علیزاده(ققنوس)

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
به نام خالق روح و ریحان
 دلا تا كی اسیر این و آنی؟
دلا تا كی پریشان احوالی؟
 دلا تا كی به دنبال نگاهی؟(1)
دلا تا كی بر آری دم به دم آهی؟ دلا روزی به دنبال زمینی(2) دلا روزی گرفتار هوایی(3)
دلا یك بار بنشستی ببینی؟
چرا و از برای چه غمینی؟
 مگر باب و مگر مادر نداری؟(4)
 مگر آش و مگر ساغر نداری؟!!(5)
 مگر نیست دم به دم دنیا به نامت؟(6)
مگر نیست این و آن حیران و زارت؟ دلا جانم مگر صاحب نداری؟
چرا و تا به كی گریان و زاری؟
دلا ای دل بس است دیگر ملامت! كه هر دو خورده ایم زخم حقارت(7)
دلا ای آینه ی صاف الهی! اگر با او نباشی زین تباهی!(8)
خدا داند كه هر دو چه كشیدیم؟! خدا داند كه هر دو رو سیاهیم !
دلا جانم بده دستت به دستم دلا دانی كه من یكتا پرستم!
 اگر خواهی به سوی جان رویم ما! به سوی عشق و ایمان پر كشیم ما!(9)
 بیا ای دل از اینجا پر بگیریم ره كاشانه ی اكبر بگیریم(10)
دلا یك شب بیا مهمان ما باش! نه مهمان ما, كه مهمان خدا باش! بیا یك شب وضو ساز رو به او كن ! بیا در دل شب یار را جستجو كن !
همان یاری كه دائم هست در ذكرم !(11)
همان یاری كه دور افتاده است از فكرم(12)
همان یاری كه عاشق و غیور است !(13)
غیور است و غیور است و غیور است!!!(14)
اگر دانی چه رازیست در دل شب؟ حرامت میشود یك خواب راحت!(15)
فقط گویم كه پاداشش ثقیل است!(16)
 نشانش مزمل نور ششمین است(17) توضیحات :
 1:به دنبال جلب رضایت دیگران
 2:به دنبال مادیات
 3:گرفتار هوا و هوس
 4:باب به معنی بابا یا پدر كنایه از پشتیبان در امور دنیا و مادر كنایه از دلگرمی و كسی كه دائما به انسان عشق می ورزد. 5:آش كنایه از غذای خوب و راحت الحلقوم و ساغر كنایه از لذت های حرام. (سوال استفهام انكاری است).
 6:مگر هرچه بخواهی برایت فراهم نیست؟ (استفهام انكاری)
 7:هركس بنده خداوند واحد نبود پس بنده خداهای فراوان میشود و این بنده دیگران بودن نهایت تحقیر شدن است.
8:اگر با خدا نباشی پوچ و بی ارزش هستی(توجه: زین پس نیست كه به معنی از این به بعد شود زین به معنی از این و به خاطر این!
 9:بیت قبل به خاطر این بیت است! یعنی اگر میخواهی چنین كنیم دستت را به دستم بده.
10:منظور از كاشانه ی اكبر آخرت است
 11:دائم به یاد من است
 12: (ولی)به دلیل توجه به غیر او از فكرم دور افتاده
 13:غیور: غیرتی, یكی از صفات و نامهای خداوند.
 14:به دلیل اهمیت درك صفت غیور , تكرار شده( اگر عاشقی معشوقش را با دیگری ببیند دلگیر شده و اگر توانش را داشته باشد سعی در به هم زدن رابطه ی آن دو میكند, از آنجا كه خدا هم عاشق بندگان خوبش است و هم غیور پس اگر كسی دل به غیر او ببندد خدا نیز چنان میكند!)
15:اگر كسی بداند نماز و عبادت نیمه شب چه پاداشی دارد از شوق آن نمی تواند راحت بخوابد!
 16:ثقیل: سنگین, بسیار ارزشمند و گرانبها
 17:سوره مزمل آیه ششم( آیات قرآن به دلیل روشنگر بودنشان به نور تشبیه شده)

 ***** هرچه بود از او بود هرچه هست از او هست تقدیم به آنكه می گویند غایب است!***** 


نوع مطلب : دل نوشته، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
به نام خالق روح و ریحان
 دلا تا كی اسیر این و آنی؟
دلا تا كی پریشان احوالی؟
 دلا تا كی به دنبال نگاهی؟(1)
دلا تا كی بر آری دم به دم آهی؟ دلا روزی به دنبال زمینی(2) دلا روزی گرفتار هوایی(3)
دلا یك بار بنشستی ببینی؟
چرا و از برای چه غمینی؟
 مگر باب و مگر مادر نداری؟(4)
 مگر آش و مگر ساغر نداری؟!!(5)
 مگر نیست دم به دم دنیا به نامت؟(6)
مگر نیست این و آن حیران و زارت؟ دلا جانم مگر صاحب نداری؟
چرا و تا به كی گریان و زاری؟
دلا ای دل بس است دیگر ملامت! كه هر دو خورده ایم زخم حقارت(7)
دلا ای آینه ی صاف الهی! اگر با او نباشی زین تباهی!(8)
خدا داند كه هر دو چه كشیدیم؟! خدا داند كه هر دو رو سیاهیم !
دلا جانم بده دستت به دستم دلا دانی كه من یكتا پرستم!
 اگر خواهی به سوی جان رویم ما! به سوی عشق و ایمان پر كشیم ما!(9)
 بیا ای دل از اینجا پر بگیریم ره كاشانه ی اكبر بگیریم(10)
دلا یك شب بیا مهمان ما باش! نه مهمان ما, كه مهمان خدا باش! بیا یك شب وضو ساز رو به او كن ! بیا در دل شب یار را جستجو كن !
همان یاری كه دائم هست در ذكرم !(11)
همان یاری كه دور افتاده است از فكرم(12)
همان یاری كه عاشق و غیور است !(13)
غیور است و غیور است و غیور است!!!(14)
اگر دانی چه رازیست در دل شب؟ حرامت میشود یك خواب راحت!(15)
فقط گویم كه پاداشش ثقیل است!(16)
 نشانش مزمل نور ششمین است(17) توضیحات :
 1:به دنبال جلب رضایت دیگران
 2:به دنبال مادیات
 3:گرفتار هوا و هوس
 4:باب به معنی بابا یا پدر كنایه از پشتیبان در امور دنیا و مادر كنایه از دلگرمی و كسی كه دائما به انسان عشق می ورزد. 5:آش كنایه از غذای خوب و راحت الحلقوم و ساغر كنایه از لذت های حرام. (سوال استفهام انكاری است).
 6:مگر هرچه بخواهی برایت فراهم نیست؟ (استفهام انكاری)
 7:هركس بنده خداوند واحد نبود پس بنده خداهای فراوان میشود و این بنده دیگران بودن نهایت تحقیر شدن است.
8:اگر با خدا نباشی پوچ و بی ارزش هستی(توجه: زین پس نیست كه به معنی از این به بعد شود زین به معنی از این و به خاطر این!
 9:بیت قبل به خاطر این بیت است! یعنی اگر میخواهی چنین كنیم دستت را به دستم بده.
10:منظور از كاشانه ی اكبر آخرت است
 11:دائم به یاد من است
 12: (ولی)به دلیل توجه به غیر او از فكرم دور افتاده
 13:غیور: غیرتی, یكی از صفات و نامهای خداوند.
 14:به دلیل اهمیت درك صفت غیور , تكرار شده( اگر عاشقی معشوقش را با دیگری ببیند دلگیر شده و اگر توانش را داشته باشد سعی در به هم زدن رابطه ی آن دو میكند, از آنجا كه خدا هم عاشق بندگان خوبش است و هم غیور پس اگر كسی دل به غیر او ببندد خدا نیز چنان میكند!)
15:اگر كسی بداند نماز و عبادت نیمه شب چه پاداشی دارد از شوق آن نمی تواند راحت بخوابد!
 16:ثقیل: سنگین, بسیار ارزشمند و گرانبها
 17:سوره مزمل آیه ششم( آیات قرآن به دلیل روشنگر بودنشان به نور تشبیه شده)

 ***** هرچه بود از او بود هرچه هست از او هست تقدیم به آنكه می گویند غایب است!***** 


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
پنجشنبه 23 آذر 1391
در محبت چون آفتاب باش! چون به علف هرز و گل به یك اندازه محبت میكند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
پنجشنبه 23 آذر 1391
در محبت چون آفتاب باش! چون به علف هرز و گل به یك اندازه محبت میكند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()


( کل صفحات : 6 )    1   2   3   4   5   6   


موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic